Honden

Onze Zwitserse Witte Herders


T E V E N

Fan Sjonah-Mae
Hello it's me Hajrah

Fan Sjonah-Mae
Jewel Jeelah

 

Fan Sjonah-Mae
Elegant Estaya

 

De dames Sjonah en Ayura hebben ons prachtige nesten pups gegeven, zij genieten nu van hun pensioen en mogen de rol van oma gaan vervullen bij toekomstige nestjes van Hajrah.

 

Fan Sjonah-Mae
Ayura Blanc

 

Sjonah-Mae
fan Cosmo's Noflik Stee

 

R E U E N

 

Helaas hebben wij reeds afscheid moeten nemen van onze beide lieve witte mannen. Forever in our memory and hart ...

Lord Leroy
fan Cosmo's Noflik Stee

 

Niemojando
fan Cosmo's Noflik Stee †


Zwitserse Witte Herder-team

Zwitserse Witte Herder-team

v.l.n.r. Ayura | Sjonah | Esta | Niemo | Leroy